background
logotype

1. Het festival is bedoeld voor orkesten binnen de West-Friese Omringdijk, incl. Alkmaar-stad.
2. De uiterste inschrijfdatum is 30 april van het betreffende jaar; indien voor 1 juli van datzelfde jaar de inschrijving wordt ingetrokken, dan heeft de betreffende vereniging recht op terugontvangst van 50% van het inschrijfgeld
3. Het bestuur behoudt zich het recht voor om orkesten van buiten de dijk uit te nodigen, indien er na de uiterlijke inschrijfdatum nog ruimte is binnen een dagdeel.
4. Uw programma dient u op tijd naar de organisatie te mailen/sturen anders kan het niet meer in het boekje geplaatst worden.
5. Aanwijzingen van de organisatie dienen door u opgevolgd te worden. De leden van de organisatie zijn herkenbaar aan een badge met vermelding van West-Friesland Muziek Festival en zijn of haar naam.
6. Tijdens het optreden zullen de zaaldeuren gesloten blijven en is er stilte in de zaal gewenst.
7. De volgorde van spelen wordt door het bestuur bepaald, en aan het begin van ieder dagdeel bekend gemaakt. U dient zich strikt aan het tijdschema te houden, zodat vertragingen in het programma kunnen worden voorkomen.
8. U dient zelf zorg te dragen voor de juiste orkestopstelling, waarvoor u 10 minuten de tijd heeft. Gebruikt u hiervoor meer tijd dan gaat dat af van uw totale speeltijd.
9. De voorzitter heeft het recht in te grijpen als u zich niet aan uw programma houdt en de maximale podiumtijd van  25 minuten dreigt te overschrijden.
10. Alle orkesten worden verzocht om bij aanvang van het dagdeel aanwezig te zijn.
11. Van de deelnemende verenigingen wordt verwacht dat zij een positieve belangstelling tonen voor het optreden van de andere verenigingen.
12. Slagwerk is aanwezig. Eventueel klein slagwerk dient u bij u te houden tot uw optreden.
13. Er zijn op het podium en in de inspeelruimte voldoende lessenaars aanwezig.
14. U wordt verzocht om van één groot werk dat u beoordeeld wilt zien, een partituur op te sturen aan het secretariaat. Kopie is toegestaan.
15. Zowel het door u aangegeven te beoordelen muziekwerk als het totale (muzikale) optreden, waaronder ook de presentatie van uw vereniging, tellen mee in de beoordeling voor de dagprijs.
16. Ieder orkest ontvangt een schriftelijk beoordelingsrapport van de jury van het te beoordelen werk.
17. De beoordeling door de jury geschiedt naar: zuiverheid, klankgehalte en klankverhouding, techniek en articulatie, ritmiek en samenspel, dynamiek en nuancering en tenslotte naar interpretatie (waaronder frasering) en samenstelling van het programma.
18. Iedere vereniging wordt in de gelegenheid gesteld om ± 20 minuten voor aanvang van het optreden in te spelen en af te stemmen.
19. Per dagdeel is er een beker beschikbaar voor het orkest met de beste beoordeling van dat dagdeel.
20. Er zal een wisselbeker, de z.g. West-Friesland Muziekbokaal worden uitgereikt aan één van de dagprijswinnaars.
21. De jury zal een aanmoedigingsprijs uitreiken aan het orkest dat dit volgens de jury verdient.

2018  West-Friesland Muziek Festival  globbersthemes joomla template